Tarih: 14.12.2018
Adres:  http://www.tetramuh.com.tr/TR/IcerikYazdir.aspx?ID=151&IcerikID=50

Prote Üretim Otomasyonu


 
Üretim ve Operasyon Yönetimi
Netsis ERP yazılımında Üretim veya Üretim Akış Kontrol modüllerini kullanan İşletmeler de Üretim alanından bilgilerin hızlı ve kolay toplanmasını sağlayan çözümdür. Prote Üretim, Üretim Akış Kontrol, Palet & Paket ve Barkod uygulamalarından oluşur.

Üretim ;
• Verilen iş emirlerine bağlı olarak üretim akış veya üretim akış olmadan üretim kayıtları oluşturabilme,
• Üretim kaydı yapıldığında Palet & Paket oluşturma
• Üretilen Ürünlere Barkod etiketi oluşturma
• İş emirlerini Personele göre ayırma
• Hammadde, Yarı Mamül ve Mamülde Seri/ Lot Takibi yapabilme
• Serbest üretim ve Ters üretim desteği

Prote Üretim Akış Kontrol ;
• Ürün reçetelerinde operasyon tanımlaması olan iş emirlerine bağlı olarak operasyonel süreçlerin takip edilmesini sağlamak
• Barkod desteği ile hızlı bilgi girebilme
• Kullanıcıya göre özelleştirilebilen parametrik yapı desteği
• Kullanıcıya göre iş emri tanımlama veya seçmesini sağlayabilme
• Kullanıcıya göre iş operasyon tanımlama veya seçmesini sağlayabilme
• Kullanıcıya göre iş Makine tanımlama veya seçmesini sağlayabilme
• Kullanıcıya göre Aktivite tanımlama veya seçmesini sağlayabilme
• Personel Performans değerlerini takip edebilme
 
Prote Palet & Paket ;
• Üretilen mamüllerin Üretim sonu kaydı esnasında Palet & Pakete yerleştirme
• Palet & Paket Barkodu basabilme
• Seri – Lot takibi yapabilme
• Aynı Palette farklı Seri-Lot lu aynı ürünlerin takibini yapabilme,
• Aynı Palet de farklı ürünlerin takibini yapabilme
• Aynı Palet de farkı Ürün ve Farklı Seri-Lotlu ürünlerin takibini yapabilme
• Bir palete farkı ürün yerleştirilmesini engelleyebilme,
• Palete konulacak ürün miktarını sabitleyebilme

Prote Barkod ;
• İstenilen herhangi bir veri tabanından Barkod dizaynı yapabilme
• Ürün barkodu oluşturma
• Palet barkodu oluşturma
• İş emrine bağlı olarak üretim yapılacak mamüllere önceden seri-lot içeren Barkod oluşturabilme