Tarih: 24.09.2018
Adres:  http://www.tetramuh.com.tr/TR/UrunYazdir.aspx?ID=81&IcerikID=633

Zebra ZD500R UHF RFID Yazıcı